SURPRISE !

Inscris-toi à notre newsletter et profite d’une réduction de 20% sur ton premier achat.

Nous détestons tout autant que vous les spams : vos cordoonnées seront sécurisées et confidentielles.

X

Informacje prawne

Niniejszy dokument reguluje Informacje prawne dotyczące strony internetowej www.vitalizelabs.com, obowiązujące od 27 kwietnia 2023 r.

MIĘDZY:

VITALIZE LABS A Osoba fizyczna lub prawna, odwiedzająca i/lub dokonująca zakupu produktów lub usług Spółki („Nabywca” lub „Klient”).

INFORMACJE PRAWNE

Prosimy o dokładne przeczytanie różnych warunków korzystania z niniejszej strony przed jej przeglądaniem. Korzystając z tej strony, akceptujesz bez zastrzeżeń niniejsze warunki. Odpowiedzialni za niniejszą stronę internetową www.vitalizelabs.com to:

Wydawca Strony

Odpowiedzialny za treść: Vitalize Labs LLC E-mail: hello@vitalizelabs.com Strona internetowa: www.vitalizelabs.com

Hosting

Hosting: Shopify Inc. Dyrektor Ochrony Prywatności, 151 O’Connor Street Parter, Ottawa, ON K2P 2L8 Kanada Strona internetowa: www.shopify.com

Rozwój

Rozwój: Shopify Inc. Dyrektor Ochrony Prywatności, 151 O’Connor Street Parter, Ottawa, ON K2P 2L8 Kanada Strona internetowa: www.shopify.com

Warunki korzystania

Ta strona (www.vitalizelabs.com) jest dostępna w różnych językach internetowych (HTML, HTML5, Javascript, CSS, itp.) dla lepszego komfortu użytkowania i przyjemniejszej grafiki. Zalecamy korzystanie z nowoczesnych przeglądarek, takich jak Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, itp.

www.vitalizelabs.com stosuje wszelkie dostępne środki, aby zapewnić rzetelną informację i niezawodną aktualizację swoich stron internetowych. Niemniej jednak mogą wystąpić błędy lub pominięcia. Użytkownik powinien więc upewnić się co do dokładności informacji i zgłosić wszelkie zmiany na stronie, które uzna za stosowne. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z tych informacji oraz za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z tego korzystania.

Ciasteczka: Strona www.vitalizelabs.com może poprosić o akceptację plików cookie w celach statystycznych i wyświetlania. Plik cookie to informacja zapisywana na twardym dysku przez serwer odwiedzanej strony internetowej. Zawiera ona różne dane przechowywane na twoim komputerze w formie prostego pliku tekstowego, do którego serwer ma dostęp w celu odczytu i zapisywania informacji. Niektóre części tej strony mogą nie działać poprawnie bez akceptacji plików cookie.

Hiperłącza: Strony internetowe mogą zawierać łącza do innych stron internetowych lub innych zasobów dostępnych w Internecie. www.vitalizelabs.com nie ma możliwości kontroli tych stron związanych z jej stronami internetowymi, nie odpowiada za dostępność takich stron i źródeł zewnętrznych, ani nie gwarantuje ich dostępności. Nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiejkolwiek natury wynikające z treści tych stron lub źródeł zewnętrznych, w szczególności za informacje, produkty lub usługi, jakie oferują, lub za jakiekolwiek korzystanie z tych elementów. Ryzyko związane z korzystaniem z tych stron spoczywa wyłącznie na użytkowniku, który musi przestrzegać ich warunków korzystania. Użytkownicy, subskrybenci i odwiedzający strony internetowe nie mogą tworzyć hiperłączy do tej strony bez wyraźnej i wcześniejszej zgody www.vitalizelabs.com. W przypadku, gdy użytkownik lub odwiedzający chciałby utworzyć hiperłącze do jednej ze stron internetowych www.vitalizelabs.com, będzie musiał przesłać e-mail dostępny na stronie, aby złożyć wniosek o utworzenie hiperłącza. www.vitalizelabs.com zastrzega sobie prawo do akceptacji lub odrzucenia hiperłącza, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.

Świadczone usługi

Wszystkie działania firmy oraz jej informacje są prezentowane na naszej stronie www.vitalizelabs.com. www.vitalizelabs.com stara się dostarczać na swojej stronie informacje tak dokładne, jak to możliwe. Informacje na stronie www.vitalizelabs.com nie są wyczerpujące, a zdjęcia nie są wiążące. Podane są one z zastrzeżeniem zmian, które mogły zaszły od czasu ich opublikowania. Ponadto, wszystkie informacje podane na stronie www.vitalizelabs.com są orientacyjne i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Ograniczenia umowne dotyczące danych

Informacje zawarte na tej stronie są tak dokładne, jak to możliwe, a strona jest aktualizowana w różnych okresach roku, ale może zawierać błędy lub pominięcia. Jeśli zauważysz brak, błąd lub coś, co wydaje się być nieprawidłowo działające, prosimy o zgłoszenie tego drogą e-mailową na adres hello@vitalizelabs.com, opisując problem w sposób możliwie najbardziej precyzyjny (strona, na której występuje problem, rodzaj używanego komputera i przeglądarki, itp.). Pobieranie zawartości odbywa się na ryzyko i koszt użytkownika oraz na jego własną odpowiedzialność. W związ